skip to Main Content

Начин за кандидатстване:

  1. Запишете видео, отговарящо на правилата за участие (по едно за всяко изпълнение), качете го в Интернет и пригответе връзка (link) към него, която е валидна поне 5 дни от подаването на заявката. Този линк ще Ви бъде необходим при попълването на Заявката за участие. Препоръчваме Ви да използвате някоя от платформите за споделяне на файлове като wetransfer.com
  2. Попълнете своята Заявка за участие (попълва се за всяко отделно участие).
  3. Заплатете необходимата такса за участие по банков път, не по-късно от 5 дни от датата на подаване на Заявката за участие. Банковата сметка е посочена в Правилата за участие.

Заявките се считат за валидни само след като са изпълнени всички необходими условия за кандидатстване.

Заявка за участие в Категория 1 „Инструментална музика“

Заявка за участие в Категория 2 „Фолклорна инструментална музика“

Заявка за участие в Категория 3 „Вокал“

Back To Top