skip to Main Content

Сара Паносян

Сара Паносян e докторант към катедра „Камерна музика и съпровод“ към НМА „Проф.Панчо Владигеров“, София.     През 2017г. тя получава  Магистърска степен, специалност „Цигулка“ – НМА „Проф.Панчо Владигеров“, София. Година по-рано Сара придобива бакалавърска степен, специалност „Цигулка“ – НМА „Проф. Панчо Владигеров“, София. Професионалният й път е впечатляващ.  Към момента тя е преподавател по цигулка и хоноруван асистент по камерна музика в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ , гр. София. Едновременно с това до 2020 Сара е щатен оркестрант в симфоничен оркестър, гр. Пазарджик и щатен оркестрант в камерен оркестър „Орфей“, гр. Перник в периода 2019-2020.
Причината да се присъедини към нашето авторитетно жури е активното й участие в множество майсторски класове по цигулка и камерна музика при доказани професионални имена в областта като: Гил Шахам, проф. Владимир Спиваков, проф. Жан-Тер Мергерян, Естер Хафнер, Барбара Дол, Себастиан Гюртлер, Веско Пантелеев-Ешкенази, проф. Минчо Минчев, проф. Мичо Димитров, проф. Веселин Парашкевов, Йоханес Майсл, Атто Байерле, Аведис Коюмджиян, Питър Шумайер, Питър Надж и др. Допълнително образователно развитие носи и опита на Сара в академии по изкуствата, между които Международна лятна академия на Университет за музика и сценични изкуства Виена, Фестивал за класическа музика „Аурора“ Стокхолм, „Варненско лято“, „Мартенски музикални дни“ и други. Паносян е носител на втора награда от Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ (2015г., участвала е в предсттавителен състав на НМА „Проф. П. Владигеров“ на лятна академия на Университет за музика и сценични изкуства Виена (2015, 2020и е била солист в тържествен концерт по повод 95 години Национална музикална академия „Проф. П. Владигеров“ (2016), излъчен в национален ефир и отразен в множество медии.

Сара Паносян журира в Категория Инструментална музика, специалност цигулка и камерна музика

Back To Top